Projektleder til Nordkystens Fremtid

Nordkystens fremtid er et flerårigt samarbejde mellem Helsingør, Halsnæs og Gribskov Kommuner om en samlet robust kystbeskyttelse på 60 kilometer kyststrækning på Nordsjællands kyst.  Højvande og storme har de senere år gnavet af kysten - især stormen Bodil tog store bidder af kysten, med store tab af værdier.  Formålet med projektet Nordkystens Fremtid er at beskytte både ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst mod 50 års hændelser i de næste 50 år.

Arbejdet er organiseret i et veletableret tværkommunalt samarbejde, med en politisk styregruppe, hvor borgmestre og udvalgsformænd fra de tre kommuner indgår samt en administrativ styregruppe med de tre direktører. Opgavevaretagelsen er organiseret i et sekretariat som projektlederen er leder af, og som udover projektlederen består af 1/2 medarbejder fra henholdsvis Helsingør og Halsnæs. Du må således gerne have erfaringer med den fornødne sekretariatsbetjening i opgaver med en tilsvarende kompleksitet. Derudover er der et bredt samarbejde med diverse støttefunktioner i de tre kommuner, for eksempel udbudskonsulenter og kommunikations- og økonomimedarbejdere. Du vil repræsentere projektet på vegne af alle tre kommuner og skulle samarbejde med vores rådgivere, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen og en række lokale interessenter. I din rolle som projektleder skal du derfor have erfaring med, og flair for, at arbejde netværksorienteret, ligesom vi forventer at du er stærk i det relationelle arbejde i forhold til dine samarbejdspartnere.

Gribskov Kommune
Kontaktperson
Dorethe Ungstrup
Ansøgningsfrist
Rudersdal Kommune
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Aabenraa Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Struer Kommune
Ansøgningsfrist: