Faglig stærk planlægger til byer og det åbne land

Lolland Kommune søger en løsningsorienteret og fagligt dygtig lokalplanlægger, som kan stå for planlægning af store tekniske anlæg til produktion af grøn energi, herunder solceller, vindmøller, biogasanlæg og agroindustri med respekt for naboer og landskabelige interesser. Lolland Kommune har de sidste mange år været førende inden for grøn energi og clean tech, som fortsat er under fuld udvikling. Samtidig er der i regionen en unik produktion af bæredygtige fødevarer.

I Planer og Kort arbejder vi overordnet set med planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, myndighedsbehandling og korttegning i byer, det åbne land og i sommerhusområder. Dernæst står vi for byfornyelses- og områdefornyelsesprojekterne i kommunen - lige nu i Maribo og Rødbyhavn, og deltager i en række tværgående udviklingsprojekter.

Lolland Kommune
Kontaktperson
Trine Kristoffersen
Ansøgningsfrist
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Roskilde Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
COWI
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Århus Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Gentofte Kommune
Ansøgningsfrist:
Silkeborg Kommune
Ansøgningsfrist: