Kollektiv trafik og Byplanlægning

Kollektiv trafik og Byplanlægning

Baggrund

Befolkningstilvækst og byfortætning har skabt øget trængsel særligt i de største byer. En udvikling som mange af de senere års store trafikprojekter har haft til mål at håndtere, bl.a. ved at skabe sammenhæng mellem kollektiv trafik og byudvikling.

Men sammenhængen og synergierne mellem en god kollektiv trafik på den ene side og stærke og levende by- og lokalområder på den anden side er ikke kun forbeholdt de største byer.
Der er også et behov og et potentiale i andre byer med befolkningsvækst, i forstæderne og på landet.
Kom og få nogle bud på, hvordan man lykkes med det. Oplæg og præsentationer fra blandt andre Dansk ByplanLaboratorium, Region Hovedstaden, Nordjyllands Trafikselskab, DSB, Odense Letbane og mange flere.

Læs mere om konferencen her

Program

Tilmeld dig her

Sted
Odense
Pris
700
Kursusdato
-