#Kulturarv online-diskussion om arkitektoniske værdier i almene boligområder

Renovering af et boligområde, der ikke har deciderede bevaringsværdier, kræver en omhyggelig strategisk beslutning om hvor meget man vil bevare i forhold til det eksisterende udtryk og de arkitektoniske kvaliteter. En renovering, der tager udgangspunkt i det eksisterende arkitektoniske sprog viser, at arkitekturens historie bevares, og at der er kontinuitet mellem kultur og historie, før og efter renoveringen. Den kontinuitet handler ikke kun om arkitektonisk kulturarv, men også om at skabe tryghed og en stærkere identitet blandt beboerne, der bliver boende efter renoveringen.

Rambøll Arkitekter vil derfor gerne invitere dig til en online-diskussion, hvor vi til inspiration tager udgangspunkt i tre af vores store renoveringsprojekter: Tingbjerg, Lundevænget og Hyldespjældet. Projekterne er opført på forskellige tidspunkter og deres renovering er i forskellige udviklingsfaser. Sammen med vores ekspertpanel kommer vi til at tale om:

ARKITEKTONISKE VÆRDIER i de almene boligområder. Hvordan og hvor meget skal de eksisterende kvaliteter bevares efter en renovering?

HVILKET ANSVAR har vi når vi renoverer og hvordan forvaltes den arkitektoniske kulturarv, der ligger gemt i de almene boligbebyggelser i forbindelse med renoveringssager?

VÆGTNING af eksisterende kvaliteter ift. bæredygtighed, økonomi, ghettoplaner og sociale indsatser.

Læs mere om arrangementet

Sted
Online
Dato
Kursusdato