Sagsbehandler til forvaltning af det åbne land og naturen

I Center for Plan og Miljø vil du blive en del af Planafdelingen, som består af 14 medarbejdere. Vi er et tværfagligt team, som arbejder med byudvikling, administration af det åbne land, naturforvaltning og byggesagsbehandling. I teamet har vi en bred berøringsflade med mange typer af opgaver, som stiller krav til, at man kan håndtere forskellige lovgivninger og kan se muligheder på tværs.

Vi søger en kollega, som har erfaring med sagsbehandling efter planloven og naturbeskyttelsesloven. Dine opgaver vil omfatte landzonesagsbehandling, hvor du vil have en tæt dialog med vores byggesagsbehandlere for i fællesskab at skabe rammerne for, at det åbne land kan danne rammerne for levende og aktive områder, hvor der er plads til blandt andet natur, erhvervsudvikling og fritidsliv.

Herudover skal du sagsbehandle efter naturbeskyttelsesloven med udgangspunkt i administration af § 3-beskyttede naturtyper og bygge- og beskyttelseslinjer. Naturbeskyttelsesloven kræver, at du også er indstillet på at skulle håndhæve en restriktiv lovgivning. I forbindelse med dette arbejde skal du foretage besigtigelser og feltarbejde, hvorfor der er behov for, at du har botanisk viden.

Struer Kommune
Kontaktperson
John Patuel Hansen
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Holbæk Kommune
Ansøgningsfrist:
Viborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: