DANCORE Temadag 2020 Building with Nature

DANCORE inviterer til årets Temadag 2020 – eller rettere to halve temadage, og ikke med fysisk fremmøde som vi plejer, men som 2 eftermiddage der afholdes online via Zoom. Vi har sammensat et program omkring temaet ”Building with Nature”, som er et uhyre relevant tema lige nu. Mange steder i Danmark og i udlandet arbejdes der på højtryk med at samtænke kystnære udviklingsprojekter, klimatilpasning og marine økosystemer.

Der er mange muligheder og lige så mange tvetydigheder og faldgruber i dette felt.

  • Hvad er ”Building with Nature” overhovedet for et begreb?
  • I hvilken grad kan man og bør man ”styre” naturen?
  • Hvad er vores ønsker og forestillinger om ”naturen”, og hvad er naturens egentlige præmisser?
  • I hvilken grad kan man forudse og ”manipulere” naturen, dens fysiske kræfter og de biologiske processer?
  • Hvilken erfaring findes der med naturbaserede projekter – hvad kan man lære af dem, og hvordan kan de bruges i nye projekter?

DANCORE har på baggrund af disse spørgsmål inviteret en række oplægsholdere, der fra hver deres ”vinkel” ser på og giver deres fagligt underbyggede svar. Det er både forskere med faglig viden om naturprocesserne samt planlæggere, projektledere og forvaltere med praktisk erfaring i udvikling af sådanne projekter.

Arrangementet er gratis, afholdes på dansk (Stefan Aarninkhofs oplæg dog på engelsk) og er relevant for alle, der har interesse i dette område, det være sig planlæggere i kommunerne, rådgivere (ingeniører, landskabsarkitekter etc.) og forskere indenfor, og på tværs af, de relevante discipliner. Formatet er et online webinar, som deler sig over to eftermiddage, og hvor det vil være muligt at stille spørgsmål efter hvert oplæg

Læs mere om arrangementet

Sted
Online webinar
Dato
Kursusdato