Byplanlægger til byudvikling af Greve Kommune

Som byplanlægger kommer du til at arbejde med både små og større byudviklingsopgaver, hvor du får en bred berøringsflade ud i organisationen, alt fra specialiserede fagområder til de forskellige ledelsesniveauer.

Vi er bl.a. optaget af, at den kommende kommuneplan sætter den politiske retning for byudviklingen og bliver et styringsredskab, der dels sikrer, at kommunens nutidige og fremtidige ønsker og behov er i balance med det areal, der er tilgængeligt i en mere eller mindre fuldt udbygget kommune. Kommuneplanen skal både være fleksibel overfor ændringer på kort sigt og samtidig et robust redskab til at styre udviklingen på lang sigt, så der er plads til fremtidige behov og ønsker.

På samme måde er vi optaget af, at den politiske retning for byudviklingen tænkes ind i alle lo­kalplaner og beslutninger om større ændringer af byen, så vi derved sikrer, at hvert en­kelt projekt og lokalplan giver sit bidrag til realise­ringen af målene. Vi har tillige fokus på, at vores lokalplaner afvejer og koordinerer de mange hensyn der er, både lokalt og på et mere overordnet niveau, samt sikrer helhed. Samtidig er det vigtigt for os, at den enkelte lokalplan giver en form for sikkerhed, både for bygherre og naboer mv.

Greve Kommune
Kontaktperson
Camilla Pødenphandt
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Herlev Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Fredensborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Greve Kommune
Ansøgningsfrist:
Aabenraa Kommune
Ansøgningsfrist:
Vordingborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Greve Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist: