Fredericia de store projekter

Fredericia ligger centralt i Danmark midt i Trekantområdet, som er ét af Danmarks vigtigste produktions- og bosætningsområder.

Fredericia har 51.391 indbyggere og har igennem mange år oplevet befolkningstilvækst. Fremover vil byen vokse med 301 personer årligt indtil 2028. Det svarer til en vækst på 7,1 procent for hele perioden.

Erhvervsudviklingen i Fredericia er særligt koncentreret omkring Kanalbyen, et byudviklingsprojekt på samlet 262.000 kvm til 2,9 milliarder kr og erhvervsområdet DanmarkC. Fredericia ligger attraktivt nær motorvejsnettet og med korte afstande til store dele af landet for bl.a. logistik-, produktions- og lagervirksomheder.

Det er kommunens målsætning, at Fredericia er en attraktiv bosætningskommune, og at der bygges 207 boliger årligt frem mod 2028 fordelt på omkring 138 åben-lav/ tæt-lav boliger og 69 etageboliger.

I følge Kommuneplanen er der udlagt 10 nye områder til byudvikling. De udgør til sammen 820.000 kvm med plads til 500 boliger. Fredericias muligheder for byudvikling er mod vest, fordi byen er begrænset af kysten mod øst og syd, og af store industriområder mod Ringvejen mod nord.

Læs mere om arrangementet og tilmelding

Sted
Fredericia
Dato
Kursusdato