Solceller i det åbne land

Solar City Denmark, Danske Landskabsarkitekter, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, samt Arkitektforeningen inviterer til fælles debat om integrationen af solcelleparker i vores landskaber.

Danmark har sat skub i den grønne omstilling. Det gælder også udviklingen af solenergi, som lige nu accelererer og skaber store forandringer i det danske landskab. Men har vi den fornødne lovgivning og viden til at sikre, at omstillingen sker i respekt for kulturlandskaber og -miljøer?

Vi foreninger vil sammen bidrage til, at udviklingen af vores fysiske omgivelser sker både med kvalitet og respekt for vores kulturlandskaber og -miljøer og med den grønne omstilling og bæredygtighed for øje.

Vi ønsker, at produktion af vedvarende energi bliver en naturlig og velindpasset del af fremtidens landskab. Vi ser behov for, at kommunernes arbejde med få placeret og etableret solcelleanlæg i det åbne land er bedre understøttet.

Først og fremmest mangler der lovgivning på området, og i vores øjne skal der fra politikernes side handles hurtigt, hvis vi ikke skal risikere at gøre uoprettelig skade på vores smukke landskaber og lokale borgeres livskvalitet.

Debatten skal ses som en del af et igangværende politisk arbejde for at få lavet et landsplandirektiv, der sætter de overordnede rammer for en samlet planlægning af solcelleanlæg i det åbne land.

Læs mere om arrangementet og tilmelding

Sted
Online Webinar
Dato
Kursusdato