Studentermedhjælper med GIS-kompetencer

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 600 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Dine primære arbejdsopgave bestå i at hjælpe Plantilsynsteamet med at sikre, at planforslag bliver behandlet i overensstemmelse med planlovens krav om, at staten skal gøre indsigelse mod kommunal planlægning, som ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser. Dette sker bl.a. via en screeningsproces i GIS.

Som en mindre opgave vil du også kunne bistå VVM-teamet med behandling af VVM-screeninger af projekter, så det kan afgøres om de er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt).

Du vil få en koordinerende rolle, som kræver tæt kontakt til forskellige andre fagenheder internt i styrelsen, samt til kommuner og andre myndigheder.

Miljøstyrelsen
Kontaktperson
Gitte Østergård Simonsen
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg universitet
Ansøgningsfrist: