Kunst i byudvikling – hvorfor det?

Dette arrangement afholdes af Realdania By og Byg

Hvorfor inddrage kunst i byudvikling? Det sætter Realdania By & Byg fokus på ved dette online erhvervsarrangement. Her kan man få inspiration til, hvordan kunsten kan tænkes ind, når bymiljøer og byggerier skal udvikles – og ikke mindst hvilken værdi det kan give. Med udgangspunkt i Kanalbyens arbejde med kunst i byudvikling kan du høre konkrete cases på, hvordan det kan gøres, og hvilken værdi det har for investorer og byområdet. 

Når nye bydele skal udvikles, kan kunsten skabe tidlig opmærksomhed og ejerskab, den kan være med til at drive bylivet frem og tilføre området værdi. Men kunsten kan også give eksisterende byrum og kvarterer et løft og involvere områdets borgere - ligesom den kan give det enkelte byggeri identitet og bidrage positivt til trivslen hos bygningens beboere eller brugere. 

Rammerne for at indarbejde kunst i byudvikling og byggeri er blevet bedre i de senere år – bl.a. fordi mange kunstnere er blevet vant til at forholde sig til det enkelte sted og indgå i involverende processer med borgere og brugere. Og ofte giver det gode resultater, når der er tale om en egentlig samskabelse mellem kunstnerne og de fagprofessionelle fra starten af en byudviklings- eller byggeproces.

Læs mere om arrangement og tilmelding

Sted
Online Webinar
Dato
Kursusdato