Metropolhistorisk Seminar 2021

I forventning om forsatte coronarestriktioner har Metropolhistorisk Netværk besluttet, at årets Metropolhistoriske Seminar afholdes digitalt: Onsdag d. 26.maj 2021, kl. 10-15.30 
 
Alle, der ønsker at deltage, anmodes om inden 26. april maj 2021 at tilmelde sig på Hebr02@frederiksberg.dk med angivelse af den mailadresse, hvortil vores kontaktmail efterfølgende skal sendes.  
 
Skulle du tidligere have tilmeldt dig, vil vi bede dig om at gøre det en gang til, da vor oprindelige tilmeldingsliste forsvandt ved et it-nedbrud.  
 
Alle tilmeldte vil primo maj modtage kontaktmail, hvorfra det vil være muligt digitalt at tilgå Metropolhistorisk Seminar 2021.      

Program: 
 
10.00-10.15: Præsentation af dagens program, ved Henning Bro, Ph.d., stadsarkivar em MSO, Byhistorisk Konsulent, Frederiksberg Stadsarkiv 
 
10.15-10.45: Forskningsprojektet: ”Den brune metropol”, ved Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver. 
 
10.45-11.30: Formidlingsprojektet: ”Kulturmiljøer Langs Letbanen”, ved Lene Skodborg, mag.art., museumsinspektør ved Østsjællands Museum samt projektleder og rådgiver ved Kulturmiljøer i Københavns Omegn.  
 
11.30-12.15: Forskningsprojektet: ”Sommerhusbyen. Hovedstadsmetropolens sommerhusbyer i mellem- og efterkrigstid”, ved Henning Bro. 
 
12.15-12.45: Frokostpause 
 
12.45-13.30: Forskningsredegørelse: ”Øresundperspektivet set fra Lund”, ved Hanne Sanders, professor, FD, Lunds Universitet. 
 
13.30-14.45: Forslag til et muligt forskningsprojekt: ”Velfærdsstatens implementering i hovedstadsmetropolen”. Deloplæg ved: Lise Skjøt –Pedersen, cand.mag., arkivar, LyngbyTaarbæk Stadsarkiv, Pernille Sonne, cand.mag., stadsarkivar, Gribskov Stadsarkiv, Hans Jørgen Jensen, Ph.d., museumsinspektør, Museum Nordsjælland og Henning Bro. Drøftelse.    
 
14.45-15.00: Eftermiddagspause   
 
15.00-15.30: Beretning om Metropolhistorisk Netværk, 2019/2020, ved Henning Bro. Valg til netværkets styregruppe. 

Sted
Online Webinar
Dato
Kursusdato