Trygge byer og boligområder

Foto: Astrid Maria Busse Rasmussen

Foto: Astrid Maria Busse Rasmussen

Trygge byer og boligområder

Tryghedsskabende byplanlægning kan være med til at skabe oplevet tryghed og mindske kriminalitet, herunder indbrud. Siden 2020 har Byplanlaboratoriet været en del af Bo trygt-samarbejdet og arbejdet med at få tryghedsfremmende og kriminalpræventive principper ud til planlæggerne.

Ny publikation: Trygge byer og boligområder 2024

Byer og boligområder udgør vigtige rammer for vores liv, møder mellem mennesker og følelsen af tryghed. Det er afgørende, at vi træffer planlægningsbeslutninger, som prioriterer tryghed lige så højt som andre behov i byudviklingen – både når vi fornyer eksisterende områder og planlægger nye.

Publikationen ‘Trygge Byer og Boligområder’ tilbyder en række tilgange og eksempler, som kan hjælpe planlæggere og andre med at integrere tryghedsaspekter i deres arbejde. Vi har samlet inspirerende eksempler fra adskillige danske kommuner. Her kan du få konkrete indblik i, hvordan kommunerne har prioriteret tryghed i deres kommuneplaner, lokalplaner, politikker, strategier, udbud og meget mere. Vi håber på denne måde at bidrage til at skabe livlige byområder, hvor borgerne kan trives og føle sig trygge.

Vil du vide mere om, hvordan du kan integrere tryghedsaspekter i dit arbejde? Hos Dansk Byplanlaboratorium kommer vi gerne ud og fortæller om tryghedsfremmende byplanlægning. Kontakt direktør, Tina Saaby eller projektleder, Mads Angelsø for at høre mere om oplæg, kurser og konferencer og meget mere.

Gå på opdagelse i publikationen her!

Tryghed og indbrudsforebyggelse gennem planlægningen - 2020-2021

Der sker tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande målt pr. indbygger. Villaer og parcelhuse er den foretrukne boligtype for indbrudstyve. I 2019 blev 77% af indbrud i Danmark begået i villaer, selvom boligtypen kun tegner sig for 58% af danske husstande iflg. Det Kriminalpræventive Råd. Villaer- og parcelhuse er oplagte mål for indbrudstyve både på grund af udformningen af den enkelte bolig samt af det omkringliggende område. Men med fysisk planlægning kan mulighederne for at begå indbrud i et boligområde mindskes.

Se temaside Trygge boligområder

Formålet er at skabe en fælles vidensplatform og tilgang til kriminalpræventiv planlægning som en del af det kommunale planlægningsarbejde. Projektet vil bl.a. undersøge, hvilke reguleringsmuligheder i forhold til kriminalprævention, der findes under gældende planjura. Projektet fokuserer på både kommende og eksisterende boligkvarterer med åben-lav bebyggelse som parcelhuse og villaer samt tæt-lav bebyggelse som række- og kædehuse.

Projektets indhold udformes i samarbejde med de fire Botrygt-kommuner Aarhus, Sønderborg, Furesø og Hjørring samt en arbejdsgruppe bestående af Sønderborg, Furesø, Ballerup, Køge og Københavns Kommuner samt kriminalpræventive eksperter.

Bo Trygt

Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Læs mere om Bo trygt her. Realdania, Trygfonden, Bolius og Det Kriminalpræventive råd har muliggjort projektet.