Byplanlæggere til Holbæk Kommune

Holbæk Kommune opnormerer og søger 2 byplanlæggere til at styrke udviklingen

Holbæk Kommune gennemgår en spændende udvikling med flere nye borgere og udviklingsområder samt et voksende fokus på bæredygtig udvikling. Vi planlægger for boligområder, erhvervsområder, grøn omstilling og detailhandelsområder i hele kommunen. Det gælder nye områder såvel som bebyggede arealer. Geografisk dækker vi et stort område, og har både by, land og sommerhusområder, hvilket giver en spændende diversitet i opgavesammensætningen.

Holbæk Kommune søger to nye kolleger til lokalplanteamet - gerne én med erfaring indenfor trafikplanlægning.

Organisering og afdelingskultur
Holbæk Kommune har travlt på det plan- og byggetekniske område, og området opnormeres derfor med flere nye stillinger pr. august 2021. Vi laver derfor ny organisering, hvor to afdelinger bliver til tre. De tre afdelinger vil udgøre By & Landskab og er det tekniske område indenfor byggeri og miljø. Planteamet vil være en del af Plan & Udvikling på ca. 25 medarbejdere. Plan & Udvikling består af teamene: lokalplan, strategi og virksomhed (miljø).

Lokalplanteamet vil fremadrettet bestå af 10 lokalplanlæggere. Heraf er to nyoprettede stillinger. Teamet er bredt repræsenteret ift. erfaring, uddannelse, fokus og køn.

By & Landskab sidder i storrumskontorer ved Holbæk Havn, hvor vi sparrer på tværs af teams og afdelinger og har en uformel omgangstone med plads til både fordybelse og dialog på tværs. Vi vægter en sund arbejdskultur med plads til små pauser fra skrivebordene. Når vi ikke er hjemsendt grundet corona, summer kontoret af spændende projekter og snak hen over bordene for at finde den bedste løsning på opgaven. Dialog og inddragelse er en vigtig del af arbejdet, både med borgere, udviklere og kolleger. I forbindelse med høringsprocesserne afvikles borgermøder fysisk eller digitalt.
 

Holbæk
Kontaktperson
Louise Storgaard Hansen
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist:
Brønderslev Kommune
Ansøgningsfrist: