Centerchef til Center Plan, Byg og Vej

Vil du sætte rammer og stå i spidsen for arbejdet med udviklingsplaner og helhedsplaner i Rebild Kommune?  

Rebild Kommune er en attraktiv bosætningskommune, og vi oplever stigende befolkningsudvikling og efterspørgsel efter nye grunde til boliger og erhverv. Vi arbejder løbende med at håndtere den voksende sagsmængde, og måske er det netop dig, der skal stå i spidsen for at optimere sagsgange og bidrage til den langsigtede strategiske planlægning.

I stillingen som centerchef for Plan, Byg og Vej får du en unik mulighed for at præge udviklingen i en kommune, som er i positiv vækst. Du får som chef for Plan, Byg og Vej det overordnede ansvar for den fysiske planlægning (planstrategi samt kommune- og lokalplanlægningen), byfornyelse, byggesagsbehandlingen, trafiksikkerhed, vejdrift, vejmyndighed og anlægsopgaver, herunder byggemodning. Hertil kommer mange nye anlægsprojekter. Centret har et driftsbudget på 55 mio. kr. og et anlægsbudget på ca. 50 mio.kr.

Sikker drift med fokus på den langsigtede udvikling
En væsentlig opgave for dig som ny centerchef bliver at understøtte en fortsat sikker drift af centrets kerneopgaver og herigennem frigøre tid og overskud til at styrke den langsigtede udvikling og helhedsorienterede tilgang til kommunens borgere og virksomheder. I 2022 er der en række ambitiøse infrastrukturprojekter på tegnebrættet, og her forventes du at sætte dig i førersædet og sikre, at projekter og rammer omsættes til virkelighed.
Som leder for en funktionsleder og et større antal fagmedarbejdere skal du i rollen som centerchef mestre at sidde i krydsfeltet mellem det decentrale niveau, hvor hverdagen folder sig ud, og krav og ønsker af strategisk betydning fremsat fra såvel administrativ som politisk side.

Rebild Kommune
Kontaktperson
Jytte Gad Lauridsen
Ansøgningsfrist
Realdania
Ansøgningsfrist:
Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Dragør Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Brønderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Rødovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Høje- Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Høje- Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Rødovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Rudersdal Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Ansøgningsfrist: