To planlæggere til Plansektionen i Teknik- og Miljøafdelingen

Plan er en af fem sektioner i Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling. Her er vi organiseret i selvstyrende teams, fordi vi anser det for den bedste måde at organisere os på i en hverdag med højt fagligt niveau, store krav til tværfagligt samarbejde og et behov for, at beslutninger træffes så tæt på opgaveløsningen som muligt. Det betyder en hverdag med højt til loftet, en høj grad af medindflydelse og en uformel ledelsesstil, hvor kommandovejene er korte og effektive.

Som planlægger i Plan vil du indgå i et stærkt fagligt fællesskab bestående af 20 medarbejdere inddelt i tre teams: Team Omegn og Landskab, Team By og Bolig samt Team Strategi og Erhverv. Vi har et godt samarbejde og glæder os til at møde dig, der altid er med på at spille dine kollegaer gode, og som med en god portion humor er med til at skabe den gode arbejdsdag sammen med os. Opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med de øvrige teams i Teknik og Miljø. Din dagligdag hos os vil blive præget af kontakt til mange samarbejdspartnere, herunder kommunens øvrige afdelinger, offentlige og private grundejere, rådgivere og andre interessenter i kommunens planlægning og udvikling.

Vi søger to planlæggere, der begge vil få et alsidigt job med mange spændende og forskellige opgaver hver dag. Som planlægger bliver du projektleder for en række lokalplaner med stor variation i både skala, type og anvendelse. Du skal deltage i og styre hele planprocessen fra de indledende forhandlinger med bygherre til borgerdialog og den politiske behandling. Hvis du har erfaring med eller interesse i landzoneadministration, er der også rig mulighed for at bidrage til denne sagsbehandling.

Silkeborg Kommune
Kontaktperson
Tanja Brøndum
Ansøgningsfrist
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkjøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Fredericia Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: