Ebeltoft i Udvikling - borgerdreven byudvikling i praksis

Ebeltoft i Udvikling - borgerdreven byudvikling i praksis

Syddjurs kommune og de mange lokale ildsjæle er nomineret til Byplanprisen

Ebeltoft i Udvikling på skuldrene af en levende kulturarv
I Ebeltoft er man midt i en imponerende transformationsproces, drevet af et engageret samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og kommune. Samarbejdet tager sit afsæt i Visions og Udviklingsplanen fra 2015, der bystrategisk spiller byens prægtige kulturarv på banen som vital katalysator for et fremtidigt Ebeltoft i Udvikling. 

Frem til 2010 var planen at nedrive byens tømte industri-ikon: Maltfabrikken, men den udvikling formåede stærke lokale kræfter at vende, og i dag udgør Maltfabrikken et ankerpunkt i byens omdannelse. 

I 2013 stiftedes Fonden Maltfabrikken og i 2015 kunne man i samarbejde med Syddjurs kommune og med økonomisk tilskud fra en lang række private og offentlige fonde annoncere en arkitektkonkurrence om renovering og revitalisering af byens markante industriminde. Samarbejdet om Maltfabrikken har været med til at sætte nyudvikling i gang og er blevet en afgørende faktor i forhold til byens selvforståelse og stærke tro på at ting kan lade sig gøre.


Aktørdrevet samarbejdsmodel
På skuldrene af det frugtbare borgersamarbejde tog Syddjurs Kommune i 2018 initiativet til udviklingsprojektet Ebeltoft i Udvikling. 
Ebeltoft i Udvikling bygger på en aktivistisk og aktørdrevet samarbejdsmodel mellem civilsamfund og kommune, hvor en vid kreds af byens aktører – erhvervsliv, engagerede borgere, det rige foreningsliv og Ebeltoft Distriktsråd – er involveret gennem arbejdsgrupper. Borgersamarbejdet er forankret i en Koordineringsgruppe, der sikrer opkoblingen til kommunens bystrategiske og politiske niveau. Efter behov indkaldes Byforum, når idéer og projekter skal udfoldes og kvalificeres. Senest afholdtes Byforum 16. august, hvor ca. 150 borgere deltog og debattere oplæg fra de 7 frivillige arbejdsgrupper: Posthusgruppen, Jernbanegadegruppen, Museumsgruppen, Kyststigruppen og Fiskerihavnsgruppen samt de to tema-grupper ’Bosætning’ og ’Det gode børne- og ungdomsliv’.

Ebeltoft i Udvikling sætter som visionsplanen særligt fokus på omdannelsen af byens centrale kyststrøg, de meget forskelligartede steder og potentialer samt forbindelserne til det ældre købstadsmiljø og den bagvedliggende hverdagsby. Som et nyskabende element har kommunen afsat 20 mio. til gennemførelse af såkaldte prøvehandlinger, der tester og udfordrer respektive steders særlige potentialer. Som eksempel kan nævnes Jeppe Hein skulpturprojektet ”Breathe with Me” opstillet i sommeren 2020. Her testede man en mulig sammenbinding af by og vand og udfordrede barrierreskabende trafik langs kysten.  

Strategiske grundkøb og pilotprojekt om kystkultur.
For at styrke transformationen har Syddjurs Kommune de senere år bevidst foretaget strategiske grundkøb langs havnen - et afgørende element, der får stor betydning for mulighedsrummet i de kommende år, hvor udviklingsinitiativernes resultater og arbejdsgruppernes meget gennemarbejdede projektforslag nu begynder at vise sig. 

Næste vigtige skridt for Ebelttoft i Udvikling bliver et pilotprojekt for udvikling af en fysisk-strategisk plan, der skal sikre en borgerdrevet udvikling af klimarobust kystkultur. Der er både fondsmidler og kommunale investeringer i dette vigtige pilotprojekt og det ses af kommunen som endnu en mulighed for at skabe positive forandring af byen, i fællesskab.

En faciliterende kommune og et aktivt civilsamfund
Syddjurs kommune og byens mange ildsjæle nomineres for den lange, engagerede og målrettede strategiske arbejdsindsats i forbindelse med et Ebeltoft i udvikling. Juryen fremhæver at kommunen har formået at bygge videre på og støtte op om en unik borgerdreven samarbejdsmodel og sætte rammer for et vellykket samarbejde, hvor alle kan indtage deres positioner og sikre reel samskabelse og fælles ejerskab om byens omdannelse.  Andre kommuner kan lade sig inspirere af byens anvendelse af strategisk aktionsplanlægning, den klare vision og den meget aktive involvering af borgere og andre aktører.