Erfaren, strategisk byudvikler til 2-årig projektstilling i Bystrategi & Klima

Odense er i gang med den største transformation i byens historie. Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, anlægget af Odense Letbane, og en række andre større og mindre projekter forandrer byen fysisk og skubber til den måde vi taler om Odense på.

Med Bystrategi 2019 har Odense Byråd formuleret en vision om, at Odense skal være en storby med omtanke. En storby, hvor storbyens dynamik, mangfoldighed og oplevelser møder lokalområdets nærhed, fællesskaber og grønne kvaliteter. Hvor udviklingen tager udgangspunkt i mennesker og væksten er bæredygtig. Odense Byråd har med Klimaplan 2030 samtidig sat et mål om at Odense skal være CO2-neutral i 2030. For at opnå det mål skal klima indtænkes i måden vi indretter og opbygger vores by på. 
Læs mere om Bystrategi 2019
Derfor har vi brug for en stærk byudvikler, der både tænker og arbejder strategisk og har lyst til at skabe konkrete resultater i dialog og tæt samarbejde med både interne og eksterne parter.  Du skal samtidig have lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, tæt på topledelsen.

Stillingen er placeret i teamet Bystrategi og Klima under Ledelsessekretariat og Bystrategi som er et kontor i Borgmesterforvaltningen. Ledelsessekretariat og Bystrategi omfatter tre teams med i alt 25 medarbejdere.
I Bystrategi og Klima har vi bl.a. det overordnede ansvar for de langsigtede strategiske byudviklingsopgaver, der kan ændre byens struktur grundlæggende. Vi er et travlt kontor tæt på det politiske niveau, og vores hverdag er ofte præget af stor kompleksitet og omskiftelighed. Vores opgavefokus veksler i det daglige mellem projektarbejde, der strækker sig over lang tid og opgaver med helt korte deadlines, og vores arbejdsfelt går typisk på tværs af flere forvaltningsområder.
Teamets opgavefelt dækker i planhierarkiet den strategisk planlægning i form af f.eks. planstrategien og strategisk byudvikling, mens vi løbende samarbejder med især By- og Kulturforvaltningen, som har ansvar for kommuneplan og lokalplanlægning, byggesagsbehandling mv. Samtidig har teamet også ansvaret for udvikling af byens klimahandleplan, der har til formål at sikre Odense bliver klimaneutral i 2030.
I Team Bystrategi og Klima får du 8 engagerede kolleger, der har fokus på helhedsorienteret strategisk byudvikling, realisering af klimaplanen, samarbejde med civilsamfundet og tilrettelæggelse af gode politiske processer, der sikrer strategisk fokus og kvalitet i resultaterne. Vi arbejder tæt sammen i et uformelt miljø, har stor tillid til hinanden og stærk social sammenhængskraft.

Odense Kommune
Kontaktperson
Dan Bonde Nielsen
Ansøgningsfrist
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Haderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: