Planloven i praksis

Planloven i praksis

20100923-Planloven-i-praksis-1.png

Har du behov for at få bedre styr på planloven? Landsplanredegørelser, kommuneplaner og regionale udviklingsplaner. Hvad er hvad - og hvor hører de til i plansystemet? På kurset får du en indføring i det danske plansystem, og mulighed for at diskuterer konkrete problemstillinger som deltagerne arbejder med.

Se programmet

Se oplæg fra kurset:

Introduktion til plansystemet og sammenhæng til anden lovgivning, af Sanne Kjær, By og Landskabsstyrelsen

Havneomdannelsen i Nyborg,
af arkitekt Jesper Larsen, Nyborg Kommune

Et problemfyldt konsulent-samarbejde?
af byplanlægger Ann-Gerd Rasmussen

Planlægning i det åbne land,
af landskabsplanlægger Kirstine Kjær, Morsø Kommune

Plankultur og lokalplantyper,
af konsulent Henrik Lysgaard, COWI

Lokalplankataloget i praksis,
af planlægger Helle Weile, Køge Kommune

Den regionale rolle,
af afdelingschef Rune Stig Mortensen, Region Syddanmark

Sted
23.-24. november 2010 i Nyborg