to stillinger (arkitekt, generalist e.l.), som kan være med til at sætte rammen for udviklingen af udsatte boligområder

Københavns Kommune udarbejder strategiske udviklingsplaner – forandringsplaner - for de mest udsatte byområder i byen. Forandringsplanerne skal med en række fysiske tiltag være med til at ændre områderne strukturelt og sikre sammenhæng med den omkringliggende by. Planerne udarbejdes i et tæt samarbejde med de almene boligorganisationer.  

Vi søger i den forbindelse to medarbejdere, der kan bidrage til denne opgave. Stillingerne indgår i et tværfagligt team, som samarbejder tæt om opgaverne.

Stilling 1: Implementering af forandringsplaner
Tidsbegrænset 3-årig ansættelse fra 1. januar 2022, med mulighed for forlængelse såfremt der tilføres midler til området.

De to første forandringsplaner for hhv. Bispeparken og Aldersrogade blev godkendt af borgerrepræsentationen i sommeren 2021. Forandringsplanerne peger på en række projekter, som nu skal implementeres. Du vil få en nøglerolle i at sikre, at planerne føres ud i livet.

Stilling 2: Strategisk byplanlægger
Tidsbegrænset ansættelse fra 1. november 2021 (eller snarest herefter) til 30. juni 2023, med mulighed for forlængelse såfremt der tilføres midler til området.

  • Gennemføre og bearbejde analyser af fysiske udfordringer og potentialer ved de udpegede boligområder og den bymæssige sammenhæng, de indgår i.
  • Projektledelse af udviklingen af konkrete fysiske greb og løsninger, fx arkitektoniske greb, ændringer i infrastruktur m.v.  
  • Bidrage til udarbejdelsen to forandringsplaner, fx grafisk opsætning, tekster m.v.
  • Indgå i et tæt samarbejde med de almene boligorganisationer og de øvrige forvaltninger om udviklingen af forandringsplanerne.
  • Indgå i arbejdet med at planlægge, koordinere og facilitere projekt- og styregruppemøder i relation til forandringsplanerne.
  • Stå for dialogen og inddragelse af eventuelle eksterne rådgivere.
Københavns Kommune
Kontaktperson
teamleder Stine Kofod
Ansøgningsfrist
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Haderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: