Afdelingsleder til Plan og Vej i Center for Teknik og Miljø

Frederikshavn Kommune er i stor udvikling og søger nu afdelingsleder for plan- og vejområdet.

Du kommer til at lede et hold af 11 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, foruden 5 eksternt tilknyttede konsulenter. Medarbejderne dækker et bredt fagligt felt, herunder landinspektører, ingeniører, arkitekter, en teknisk assistent og en administrativ medarbejder. Her skal du fungere som det naturlige samlingspunkt og være drivkraft for fremtidens fysiske planlægning, byudvikling og infrastruktur i kommunen.
 

Opgaverne i afdelingen består bl.a. i udarbejdelse af overordnede planer for by- og erhvervsudvikling, lokalplaner, planer for ny infrastruktur og trafiksikkerhedsplaner. Derudover varetager afdelingen løbende håndtering af borgerhenvendelser og sagsbehandling/myndighedsarbejde - bl.a. i forbindelse med gældende planlægning, vejenes indretning, matrikulære sager, bevaringsværdige bygninger, landzonesager, trafiksikkerhed, råden over vejareal, reguleringer på private fællesveje samt andre mere eller mindre komplekse sager, hvor borgeren skal mødes i øjenhøjde og vejledes i lovens bestemmelser og forvaltningsret.

Det er derfor vigtigt, at du som leder kan rumme de meget forskelligartede opgaver og støtte/sparre om bl.a. sagsfremstillinger til de politiske udvalg. Du skal være synlig og bl.a. kunne facilitere borgerprocesser og gå forrest i forhold til at sikre god borgerinddragelse.

Fra årskiftet tilføres planområdet ekstra budgetmidler til byudvikling for at understøtte en transformation af de eksisterende midtbyplaner. Du vil i den forbindelse skulle være sparringspartner omkring strategisk fremtidssikring af planerne.

Frederikshavn Kommune
Kontaktperson
Birthe Dilling Berg Centerchef
Ansøgningsfrist
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Haderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: