Erfaren kommuneplanlægger til Plan og By

Horsens Kommune har de seneste år gennemgået en fantastisk udvikling og forandring, og Horsens er godt på vej til at blive en spændende stor by. Det er en ​udvikling, som vi værner om og bygger videre på, for den skal sikre, at der også fremadrettet er grobund for, at hele kommunen kan udvikles og blomstre. Både i Horsens, men også i de øvrige byer og lokalsamfund.

Den fysiske udvikling af kommunen skal sikre, at vi også i fremtiden vil være en attraktiv kommune at bo i, at flytte til, at udfolde sig i og at drive virksomhed i. Det skal vi være for de, der vælger at flytte hertil, men også for dem, der er født og opvokset her, og som allerede bor her. Den fysiske planlægning spiller en vigtig rolle for at skabe rammen for, at alle borgere får et godt, trygt og inspirerende hverdagsliv. Med andre ord er vores fornemste opgave at planlægge rum for mennesker og liv.

I Plan og By arbejder vi tæt sammen med politikere, bygherrer, rådgivere, borgere og andre interessenter om at skabe de bedste rammer for kommunens udvikling. Vi tænker i helheder og ønsker at skabe de bedste rammer for mennesker – på alle trin af planlægningsskalaen.

Vi mangler en erfaren kommuneplanlægger, der har lyst til at komme med på holdet i Plan og Bys travle og aldrig kedelige arbejdskollektiv.
 

Horsens Kommune
Kontaktperson
Randi Vuust Skall
Ansøgningsfrist
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Albertslund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Faxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Assens Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist: