Teamleder for Plan

Som leder af Planteamet kommer du til at stå i spidsen for et team, der er en central aktør i realiseringen af kommunens vision om at være i vækst og udvikling.

Planteamet arbejder med realisering af BigBlue, som er BIG’s visionære bud på udvikling af Skive by, der udnytter potentialerne ved Skive Å. Vi er i fuld gang med at omdanne gamle erhvervsområder til attraktive boligområder. I samarbejde med Realdania arbejder vi på en strategisk byudviklings- og klimaplan, og vi er ved at etablere stier langs åen, og nye opholdsrum, bl.a. en kunsttrappe foran Skive Museum.

Planteamet er også en central spiller i forhold til realiseringen af GreenLab, som er Danmarks mest innovative erhvervspark inden for vedvarende energi og grøn omstilling.

Herudover løser Planteamet en række kerneopgaver indenfor fagområdet - lokalplanlægning, kommuneplanlægning, plan- og landzoneadministration mv.

Skive Kommune
Kontaktperson
Lars Peter Salhøj
Ansøgningsfrist
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Albertslund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Faxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Assens Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist: