Strategisk planlægger til fast stilling

Sorø kommune er en kommune der rummer mange herlighedsværdier herunder en skøn natur med både skove, enge og adskillelige søer. Desuden besidder Sorø en rig historie, der strækker sig helt tilbage til den tidlige middelalder, hvilket har skabt et unikt kultur- og arkitektonisk miljø i kommunen. Som planlægger i Sorø kommune vil du arbejde i en kommune, hvor natur og kulturhistorien er forankret i planlægningen, hvilket skaber en spændende bred arbejdsfaglighed. 

Vi drømmer om en kollega der har et indgående kendskab til planloven og er velbevandret inden for planlægningsopgaver. Din primære opgave er lokalplanlægning, men da vi står foran revision af kommuneplanen, vil du i den kommende tid skulle bidrage til opgaveløsningen heraf. Det vil derfor være en stor fordel, hvis du har erfaring med fx detailhandelsplanlægning, byvækst i form af bl.a. udlæg af nye rammeområder og boligbyggeprogram. 

Som planlægger vil du derudover blandt andet komme til at udarbejde lokalplaner og tillæg til kommuneplanen i samarbejde med eksterne bygherrer og disses rådgivere. Endvidere vil du sammen med de øvrige planlæggere få ansvaret for myndighedsopgaver i form af administration af lokalplaner og kommuneplan og skulle bidrage til byudviklingsopgaver.
Vores medarbejder som koordinerede arealoverførselssager og udstykningssager går snart på pension. Det vil være muligt at får den koordinerende funktion i afdelingen på disse sager.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt med opgaverne og ikke er bange for at kaste dig ud i nye ting. Du skal trives i et arbejdsmiljø baseret på høj grad af tillid til dine evner og skal derfor kunne tilrettelægge og styre en stor del af dine arbejdsopgaver.

I Plan & Byg bliver du en del af plangruppen, en fagligt velfungerende gruppe, som er kendetegnet ved høj grad af videndeling/sparring, hjælpsomhed og med plads til at grine sammen. Vi lægger stor vægt på at supplere og støtte hinanden.

Sorø Kommune
Kontaktperson
Vibeke Solvang
Ansøgningsfrist
Odsherred Kommune
Ansøgningsfrist:
Kolding Kommune
Ansøgningsfrist:
Halsnæs Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: