Byplanlægger/GIS-koordinator

Vil du være en del af arbejdet med en omfattende udbygning og byudvikling i en kommune med en stigende befolkningstilvækst? Trives du med at have ansvar og indflydelse, og er du god til dialoger med borgerne, virksomheder, foreninger og andre interessenter? Så har vi en ledig stilling som byplanlægger med det daglige ansvar for kommunens GIS.

Sammenlignet med mange andre kommuner er vi relativt få personer på hvert felt, og derfor lægger vi vægt på at have et fagligt miljø, hvor vi sparrer med kollegaerne også uden for vores egen specifikke fagkompetence. Dette opfatter vi som en styrke, da vores samlede faglige viden bliver større end den enkeltes kernekompetencer.

Vi har en løbende dialog med det politiske niveau og den øvrige organisation for at sikre, at kommunens sagsbehandling på vores område er i samklang med Kommunalbestyrelsens politiske visioner og målsætninger.

Vi er en afdeling, hvor ansvarlighed og faglig stolthed er i højsædet. Vi er præget af en åben og uhøjtidelig omgangstone og af, at vi gerne vil arbejde i og for fællesskabet.

Vallensbæk Kommune
Kontaktperson
Colette Josiassen
Ansøgningsfrist
Odsherred Kommune
Ansøgningsfrist:
Kolding Kommune
Ansøgningsfrist:
Halsnæs Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: