Landskabsarkitekt til Bygningsdrift

Børne- og Ungdomsforvaltningen søger landskabsarkitekt til en spændende stilling som uderumskonsulent, hvor du som forvaltningens fagperson skal arbejde med udvikling, fornyelse og kvalitetssikring af skolers og daginstitutioners pædagogiske uderum med henblik på at stimulere børn og unges leg, læring og udvikling.

Du bliver en del af Pædagogiske Uderum, der organisatorisk hører under Bygningsdrift i Administrativt Ressourcecenter i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF).

Teamet består af i alt tre landskabsarkitekter, der løser opgaverne i tværgående samarbejde med andre faggrupper i forvaltningen. Vi arbejder tæt sammen, sparrer løbende med hinanden og koordinerer opgaverne indbyrdes. Vi sidder fysisk sammen med andre faggrupper i et storrumskontor.

Du får ansvar for renovering af nedslidte legepladser. Det betyder, at du skal stå for brugerinddragelse af børn og voksne, programmering og udbud af projekter til legepladsleverandører og entreprenører med tegninger og/eller beskrivelser, økonomistyring og tilsyn i etableringsfasen.


Du kommer til at stå for kvalitetssikring og rådgivning i forbindelse med nybyggeri og helhedsrenoveringer af skoler og daginstitutioner. Som fagperson og projektdeltager er du med i processen fra planlægningsfasen til den endelige aflevering af byggeri og uderum, herunder kvalitetssikring af planer og projekter udarbejdet af eksterne rådgivere.

Københavns Kommune
Kontaktperson
Annemette Fredslund Aagaard
Ansøgningsfrist
Lyngby-Taarbæk Kommune
Ansøgningsfrist:
Helsingør kommune
Ansøgningsfrist:
Egedal kommune
Ansøgningsfrist:
Roskilde kommune
Ansøgningsfrist:
Dansk Byplanlaboratorium
Ansøgningsfrist:
Mølbak
Ansøgningsfrist:
Det Kongelige Akademi
Ansøgningsfrist:
Arkitektskolen i Aarhus
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Kunne du tænke dig at stå i spidsen for planlægning for en bæredygtig og balanceret udvikling af vores byer og lokalsamfund?
Ansøgningsfrist: