Klimaet kommer i planloven

Christian Rabjerg Madsen præsenterer planlovsaftale. Foto AH

Klimaet kommer i planloven

Med 14 måneders tilløb og svære forhandlinger præsenterede regeringen den15. juni en aftale om en revision af Planloven. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er med i aftalen, der skal munde ud i ny planlovsændring i den kommende folketingssamling.

Klimaet og den grønne omstilling står centralt i aftalen og der er enighed om, at kommunerne skal have bedre muligheder for at gennemføre en planlægning som kan mindske udledningen af klimagasser, øge modstandsdygtigheden ift. klimaforandringer samt styrke natur og bæredygtighed.  

Direktør i Dansk Byplanlaboratorium, Ellen Højgaard Jensen, fremhæver prioriteringen af klimaet i planlovsaftalen. – Det er meget positivt, at klima skrives ind i formålsbestemmelsen og at kommunerne får et bedre mandat til at arbejde med klimahensyn i planlægningen. Og det er fint, at emner som biodiversitet, biofaktor, el-ladestandere, nulparkering og delebiler nu kommer ind i lokalplanerne, siger Ellen Højgaard Jensen, der dog stadig efterspørger udmeldinger om brug af materialer og livscyklusanalyser; muligheder, der er helt afgørende for at man kan styrke klimaindsatsen i planlægningen.

Ellen Højgaard Jensen er dog ærgerlig over, at kravet om, at en nyvalgt indenrigs- og boligminister skal afgive en landsplanredegørelse, udgår med den nye aftale. - Hvis man ikke tager landsplanredegørelsen alvorligt, så kan man lige så godt afskaffe det. Det er fint at skrive klima ind i formålsbestemmelsen, men det er svært at komme i gang med løsningerne, hvis ikke man på landsplan udstikker rammerne. For så ender ansvaret igen hos kommunerne, siger Ellen Højgaard Jensen.


Aftalen følger op på evalueringen af planloven og har følgende hovedtemaer.
1.    Klima, grøn omstilling og natur
2.    Byudvikling mv.
3.    Nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme
4.    Mobildækning i hele landet
5.    Forenkling, administrative lettelser og digitalisering
6.    Klagesystemet
7.    Ændring af regler i øvrigt
8.    Køge Bugt Strandpark – modernisering og klimasikring.


Læs mere om planlovsaftalen hos Indenrigs og Boligministeriet