Grøn projektleder til udendørsfaciliteter

Vil du være med til at præge 50.000 borgeres hverdag? Motiveres du af at skabe gode udemiljøer for borgerne og af et tæt tværfagligt samarbejde med mange interessenter?

Hillerød Ejendomme skaber rum til byens liv og understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi har et skarpt fokus på vedligeholdelsen af Hillerød Kommunes mange grønne områder.

Afdelingen Ejendomme er ikke kun bygninger. Langt størstedelen af det areal, vi forvalter, ligger under åben himmel. De grønne arealer understøtter leg, læring, motion, idræt, kulturliv og fritidsliv, og er med til at give vores ejendomme og byen identitet og karakter.
Vi er 4 medarbejdere i den grønne sektion på Rådhuset og 34 gartnere i marken. Vores opgave er at drifte og forvalte alle udearealerne, der ligger omkring de kommunale ejendomme – fra boldbaner, skolegårde, legepladser, grønne beplantninger, men også fliser, asfalt, hegn og hække samt 3 kommunale kirkegårde.

Hillerød Kommune
Kontaktperson
Sektionsleder Christiane Zibrandtsen på telefon 72 32 23 28 eller mail czib@hillerod.dk
Ansøgningsfrist
Egedal Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Hørsholm Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist: