Bydelen NYE - stationsnær bæredygtighed på bar mark

Bydelen NYE - stationsnær bæredygtighed på bar mark

Tækker Group, Aarhus Vand og Aarhus Kommune nomineres til Byplanprisen 2022

Letbanen som driver for privat byudvikling
Århus vokser og der har i mange år været pres for at bygge nye boliger. Et af svarene har været at planlægge for nye byer langs den nye letbane. Her har kommunens overordnede plan været at udbygge boligområder ved de nye stationer, hvor der i forvejen er investeret i infrastruktur og hvor beboerne får nem adgang til kollektiv transport.

I bydelen NYE kan der bygges boliger til 13.500 indbyggere og der skabes en ny forstad til Århus på størrelse med Odder. Forudsætningen for byudviklingen er speciel fordi jorden ejes af et selskab, nemlig Tækker Group. Selskabet byudvikler, beholder 50% af boligerne, og har betydelig indflydelse på udformning og drift af de ubebyggede arealer efterfølgende. Det giver en meget stor indflydelse til den private investor og rejser en debat om, hvem der skal bestemme over en bydel, når og efter at den er etableret.

Naturbaseret byudvikling
I Nye udstykkes der sokkelgrunde til bebyggelsen og beboerne får kun en lille have i umiddelbar tilknytning til boligen. Størstedelen af de ubebyggede arealer ejes derfor af en fælles grundejerforening. Tækker Group bevarer vetoretten og kan sikre at fællesarealerne forbliver naturlige.
I nye betragtes afstrømmende overfladevand som en ressource og i samarbejde med Århus Vand er der udviklet en central sekundavandsløsning, hvor det opsamlede vand fra hele området renses inden det ledes i et separat ledningsnet ud til brug for toiletskyl og tøjvask. Genanvendelse af regnvandet betyder, at forbruget af grundvand er reduceret betragteligt.

Selve boligmassen bliver tæt, den bygges overvejende af bæredygtige materialer og vil indeholde forskellige ejerformer. De enkelte grunde udstykkes som sokkelgrunde, der sikrer en ensartet indretning og vedligeholdelse af friarealerne. Det sikrer arealer til nedsivning og skaber et åbent miljø, som kan give rammer for social interaktion og uformelle møder mellem beboerne.
Landskabet i NYE sammenflettes med gader, stier og byrum. Et naturpræget udtryk, hvor vilde grønne rabatter og åbne vandrender er det gennemgående træk i bydelen.

Tæthed og blandet by
NYE kommer til at bestå af 7 bydele med hver deres karakter. Der er planlagt en samlet bebyggelsesprocent på 100 og den varierer mellem 35 i urtehaven, der er etape 1 til 150 i midtbyen, der er etape 3. Boliger komme til at udgøre 70%, mens resten bruges til erhverv- herunder butikker og offentlige formål.
Det er bæredygtigt at bygge tæt og med en høj befolkningstæthed, og det giver byliv at blande funktioner. Indtil videre er det Urtehaven med den laveste bebyggelsesprocent og næsten rent boligbyggeri, der er opført.

Bydelen Nye udvikles af Tækker Group, Aarhus Vand og Aarhus Kommune og er et af de mest ambitiøse og innovative byudviklingsprojekter i landet. Det er et eksempel på en byudvikling, der drives af en privat aktør, der kan samarbejde positivt med de relevante myndigheder. Det er også et eksempel på at forsyningsselskaberne er væsentlige drivere i fremtidens byudvikling.

Juryen nominerer Tækker Group i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus Kommune for et innovativt og visionært samarbejde, der viser konkrete veje for fremtidens bæredygtige bysamfund. Naturen, biodiversiteten og vandet er drivere for byudviklingen – og fællesskabet er i centrum. Vi har i den grad brug for den slags håndfaste visioner. Man kan ikke være sikker på at alle visioner bliver gennemført, og der kommer sikkert konflikter hen ad vejen, men det er nødvendigt at prøve grænser og nye veje af, for at nå frem til den bæredygtige fremtid, vi alle ønsker os så brændende.

Se de tre nominerede til Byplanprisen 2022