Arkitekter/byplanlæggere til Byplan og Landskab

Vi har to ledige stillinger til et par engagerede arkitekter/byplanlæggere, der brænder for at omsætte strategier og politikker til lokalplaner for konkrete byggerier og byrum med høj arkitektonisk kvalitet.

Byrådet i Gladsaxe er optaget af strategisk byudvikling. Som planlæggere skal vi bidrage til at løfte Byrådets strategiske dagsordener i forhold til byens udvikling, klimatilpasning, social balance og de øvrige mål i vores Gladsaxestrategi, hvor vi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. Med vores nye arkitekturpolitik ”Gladsaxe for mennesker” ønsker vi at udvikle byen med fokus på den menneskelige skala, stedets identitet og den bæredygtige udvikling. Sammen med stadsarkitekten arbejder vi for at omsætte arkitekturpolitikken og de øvrige strategier til lokalplaner, der medvirker til en grøn og levende by, og som sikrer byrum og bygninger med høj arkitektonisk kvalitet.

Gladsaxe Kommune
Kontaktperson
Byplanlægger Christina Hoffer telefon 39 57 50 44
Ansøgningsfrist
Lyngby-Taarbæk Kommune
Ansøgningsfrist:
Helsingør kommune
Ansøgningsfrist:
Egedal kommune
Ansøgningsfrist:
Roskilde kommune
Ansøgningsfrist:
Dansk Byplanlaboratorium
Ansøgningsfrist:
Mølbak
Ansøgningsfrist:
Det Kongelige Akademi
Ansøgningsfrist:
Arkitektskolen i Aarhus
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Kunne du tænke dig at stå i spidsen for planlægning for en bæredygtig og balanceret udvikling af vores byer og lokalsamfund?
Ansøgningsfrist: