Arkitekter/byplanlæggere til Byplan og Landskab

Vi har to ledige stillinger til et par engagerede arkitekter/byplanlæggere, der brænder for at omsætte strategier og politikker til lokalplaner for konkrete byggerier og byrum med høj arkitektonisk kvalitet.

Byrådet i Gladsaxe er optaget af strategisk byudvikling. Som planlæggere skal vi bidrage til at løfte Byrådets strategiske dagsordener i forhold til byens udvikling, klimatilpasning, social balance og de øvrige mål i vores Gladsaxestrategi, hvor vi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. Med vores nye arkitekturpolitik ”Gladsaxe for mennesker” ønsker vi at udvikle byen med fokus på den menneskelige skala, stedets identitet og den bæredygtige udvikling. Sammen med stadsarkitekten arbejder vi for at omsætte arkitekturpolitikken og de øvrige strategier til lokalplaner, der medvirker til en grøn og levende by, og som sikrer byrum og bygninger med høj arkitektonisk kvalitet.

Gladsaxe Kommune
Kontaktperson
Byplanlægger Christina Hoffer telefon 39 57 50 44
Ansøgningsfrist
Helsingør Kommune/Bylab
ByLab er Helsingør Kommunes spydspids for byplanlægning, geodata og almene boliger.
Ansøgningsfrist:
Lejre Kommune
Hvis du vil være med til at finde løsninger på tidens kriser og det gode bæredygtige liv på landet i en landkommune tæt på storbyen, så læs videre.
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Kan du lide at omsætte politiske ambitioner til konkrete planer, projekter og løsninger indenfor byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Guldborgsund Kommune
Ansøgningsfrist:
Silkeborg Kommune
Vi søger dygtige kommuneplanlæggere, der med faglig nysgerrighed og sikker projektledelse kan tage aktivt del i planlægningen, herunder dialog med borgere, udvi
Ansøgningsfrist:
Herning kommune
Ansøgningsfrist:
Haderslev Kommune
Vi søger en landzonesagsbehandler, der også vil kunne bidrage til åben-land planlægning, lokalplaner eller udstykningssager afhængigt af kompetencer og udviklin
Ansøgningsfrist: