Kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen

Kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen

Som kommune er der et stort potentiale i at kortlægge og planlægge for kulturhistoriske bevaringsinteresser og kulturmiljøer. Men hvordan gør man det bedst og med hvilke metoder? På dette kursus dykker vi ned i, hvordan kortlægning af og planlægning for kulturarv kan bruges som et aktiv, der kan skabe værdi i forbindelse med byudvikling eller som strategi for fx øget bosætning. På kurset får du viden og kompetencer til at kortlægge og vurdere kommunens kulturarv. Både hvis det drejer sig om enkelte bygninger eller større kulturmiljøer.

Til kortlægning og screening af bevaringsværdier vil du på kurset få et overordnet overblik over metoderne SAVE, KulturMiljø-Metoden, SAK og DIVE og hvilken metode, der bedst passer til din organisation eller projekt. Kurset giver dig indsigt i kulturmiljøer og bygningsarv som en integreret del af den fysiske planlægning. Du får redskaber og metoder til at inddrage bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i den kommunale planlægning, bl.a. i udarbejdelsen af bevarende lokalplaner. Og vigtigst af alt, hvordan du kan gribe processen an enten som en overordnet strategi eller som led i konkrete projekter.

Kurset benytter sig af forskellige læringsformer som videns- og metodeoplæg fra eksperter med konkret erfaring fra arbejdet med kulturmiljøer, gruppearbejde med cases ude og inde samt fælles refleksion og sparring. Vi skal blandt andet på tur rundt i Ribe og se på kortlægning af kulturmiljøer og konkrete omdannelsesprojekter som fx Ribe Jernindustri.

Målgruppe: Kommunale planlæggere, arkitekter, private rådgivere og andre, der arbejde med bygningsarv, kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

Undervisere og oplægsholdere

  • Grethe Pontoppidan, arkitekt og bevaringsfaglig rådgiver, a r k i t e k t u r e t
  • Thomas Tram Pedersen, historiker og byplanlægger, PlanScape
  • Poul Sverrild, historiker, phD, adj. post doc., Forstadsmuseet
  • Fay Kirsten Mitchell Nielsen, byplanlægger, Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Erik Brandt Dam, arkitekt, Erik Brandt Dam Arkitekter ApS
  • Anette Gori, arkitekt, Esbjerg Kommune
  • Mette Slyngborg, museumsinspektør, Historie, Sydvestjyske Museer
  • Jan Ove Petersen, arkitekt MAA, konsulent

Find det fulde program her. 

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte kursusleder Anja Sandreid.

Kurset holdes hos Danhostel Ribe, Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe.

Bemærk: Der er ikke hotelværelser til os samlet i Ribe, så vi beder kursisterne om selv at finde et overnatningssted i Ribe.

Sted
Ribe
Pris
5.700 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og 7.500 kr. for ikke-tilskudsgivere. Prisen inkluderer undervisning, kursusmaterialer og fuld forplejning, men ikke overnatning.
Kursusdato
-
Tilmeldingsfrist
24. februar 2023. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.