Stationsbyen version 2

Ølsted station

Stationsbyen version 2

Byplanlægning skal gå hånd i hånd med kollektiv trafik, hvis kommunerne skal reducere CO2-udledning fra persontransport, som i mange kommuner er en stor andel af den samlede udledning.
Hvis vi skal udnytte stationens potentiale, skal den indarbejdes i borgernes dagligdag og være et oplagt mobilitetsvalg. Dette vil reducere CO2-udledning fra persontransport og bidrage til mere attraktive lokalsamfund.

Sådan skriver Sofie Kirt Strandbygaard, seniorkonsulet i NIRAS, Anette Enemark, mobilitetschef i Movia og Mette Berthelsen kommerciel chef hos Lokaltog i en artikel i Byplan Nyt 1, 2023

Læs hele artiklen i Byplan Nyt 1