Vil du være med til stå for drift og anlæg af vejbelysning og vandkunst på Frederiksberg?

På Frederiksberg er både vejbelysningen og vandkunstanlæggene en del af byens DNA. Der lægges vægt på anlæg, der er energieffektive, hvorfor der er gang i en større omstilling af kommunens vejbelysning til LED, men også æstetiske belysningsanlæg, der er stemningsskabende og medvirker til at forstærke de enkelte lokalområders identitet. De smukke springvand er også i høj grad noget af det, der giver Frederiksberg sit særlige islæt, og som giver de enkelte byrum en ekstra dimension.
Vi søger en dygtig, erfaren og engageret projektleder, som vil stå i spidsen for at drifte og udvikle vejbelysnings- og vandkunstanlæggene i byen, og som har erfaring i at drifte og anlægge vejbelysning og eventuelt vandkunstanlæg, samt er vant til at arbejde i en kommunal kontekst med borgeren i centrum.

 

 

 

Frederiksberg kommune
Kontaktperson
Trafik- og Byrumschef May Lundsgaard på tlf. 2898 4241
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Vil du være med til at få Kongernes Nordsjælland til at være et endnu bedre sted at leve og arbejde?
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs klimadagsorden?
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Vil du være med til at præge Odenses byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Vil du være med til at udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du i høj grad kan se den positive effekt af din indsats?
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Ansøgningsfrist: