Inspirationswebinar: Klima i kommuneplanlægning

Odense Kanal

Inspirationswebinar: Klima i kommuneplanlægning

Klimahensyn i den strategiske kommuneplanlægning

Gå direkte til tilmelding


Kommunerne peger i DK2020 planerne på hvilke indsatser, der skal til for at opfylde de vedtagne klimamål. Når indsatser og klimamål skal omsættes til den fysiske planlægning, er der behov ændringer i arealanvendelsen og nye prioriteringer. Kommuneplanen er et vigtigt strategisk instrument i den grønne omstilling. Men bruger vi kommuneplanerne nok, og spiller kommuneplanerne den rolle i styringen, som de er tiltænkt? 

Med de kommende planlovsændringer stilles nye krav til kommunerne om strategier for bymidter og udviklingsplaner for øer og der er i forvejen krav om strategisk planlægning for landsbyer. Men hvordan styrkes den sammenhængende strategiske planlægning, og hvordan indgår klimaet i planlægningen? 

Placering af VE-anlæg baseres i mange tilfælde på projektplanlægning fremfor en samlet planlægning for det åbne land. Hvordan kan vi styrke kommuneplanerne som instrument i en sammenhængende strategisk planlægning for det åbne land? Og hvordan kan vi arbejde med multifunktionalitet i planlægningen?

På mødet vil vi høre om udfordringer i kommuneplanlægningen i dag og bud på, hvordan der kan arbejdes mere med den sammenhængende kommuneplanlægning som strategisk styringsinstrument. Herunder i forhold til inddragelse af og afvejning af klimahensyn med andre interesser og hensyn. 
På et kommende webinar vil vi se på miljøvurderinger som et vigtigt værktøj, når den grønne omstilling og reduktion af CO2 skal inddrages i planlægningen.

Program
12:00 Velkommen og inspiration til næste ansøgningsrunde om pilotprojekter i Plan22+
12:15 Hvor står vi med kommuneplanlægningen i dag, og hvordan kan vi styrke den? Oplæg og samtale med Henrik Børsting Aagaard, Afdelingsleder for Plan & Energi, Vejle Kommune og formand for Danske Planchefer
12:45 Spørgsmål og debat 
13:00 Tak for i dag 

Tilmeld dig her
 

Pris
Gratis, men tilmelding nødvendig
Kursusdato