Skarp og selvkørende byplanlægger søges til Glostrup Kommune

Vil du være med til at planlægge fremtidens Glostrup?
I Glostrup Kommune er den store satsning at udbygge og forny Glostrup Bymidte i forbindelse med den kommende letbane langs Ring 3. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal skabes en tættere og mere urban bykerne omkring Glostrup Station, da området med ny fjerntogsperron og letbanestation forventes at blive et vigtigt trafikalt knudepunkt. 

Glostrup Kommune
Kontaktperson
teamkoordinator Susanne Nørgaard, telefon 43 23 63 54, eller arkitekt Rasmus Hansen, telefon 25 41 95 95
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Vil du være med til at få Kongernes Nordsjælland til at være et endnu bedre sted at leve og arbejde?
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs klimadagsorden?
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Vil du være med til at præge Odenses byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Vil du være med til at udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du i høj grad kan se den positive effekt af din indsats?
Ansøgningsfrist: