Vil du være med til at planlægge og udvikle trafikken på Frederiksberg?

På Frederiksberg har vi et mål om at fremme aktive og bæredygtige transportvaner for at sikre god mobilitet i byen samt en tryg og sikker by. Vi arbejder derfor aktivt med trafikplanlægning og bæredygtig mobilitet. Og vi udarbejder analyser, planer og udvikler og anlægger projekter i byen, der skaber både trafiksikkerhed, tryghed og tilgængelighed. Vi søger en erfaren, strategisk dygtig og engageret trafikplanlægger, som vil stå i spidsen for vores hastighedsplan, uheldsstatistik og vores samarbejde med politiet samt bidrage med et strategisk perspektiv på den kollektive trafik . Du skal have erfaring i at vurdere og planlægge trafikale forhold, og have erfaring med at arbejde i en kommunal kontekst og med borgeren i centrum.

Som strategisk trafikplanlægger forventes du at tage ansvaret for hele opgaven - herunder inddragelse på tværs, borgerdialogen, politisk godkendelse, udførsel og implementering. Det er derfor vigtigt, at du har et helhedsperspektiv på projektledelse og både er god til at tænke på tværs, inddrage, koordinere og vidensdele samtidig med, at du har erfaring med trafikplanlægning og udførsel, fremme af mobiliteten og strategisk forståelse for planlægning af den kollektive trafik. Du skal også have en forståelse for det at arbejde i en politisk organisation, hvor borgeren er i centrum. Din rolle vil både være som projektleder på de enkelte opgaver samt koordineringen internt og eksternt, men også som ansvarlig på en række ad-hoc opgaver på trafikområdet.

 

Frederiksberg kommune
Kontaktperson
Trafik og Byrumschef May Lundsgaard
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Vil du være med til at få Kongernes Nordsjælland til at være et endnu bedre sted at leve og arbejde?
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs klimadagsorden?
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Vil du være med til at præge Odenses byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Vil du være med til at udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du i høj grad kan se den positive effekt af din indsats?
Ansøgningsfrist: