Erfaren arkitekt/planlægger til Byplan og Landskab

Hvis du er en erfaren og engageret planlægger, der brænder for at være med til at udvikle en bykommune, at omsætte strategier og politikker til lokalplaner for konkrete byggerier og byrum med høj arkitektonisk kvalitet, så skal du vælge at søge stillingen hos os. Vores Byråd har besluttet at opnormere udarbejdelse af lokalplaner og derfor søger vi en kollega til holdet.

Du skal have stærke kompetencer inden for rumlig og arkitektonisk forståelse og du vil arbejde med byomdannelse og blandet by i en kompleks kontekst. Du har en stærk strategisk forståelse og kan omsætte det til fysisk planlægning, og du ser muligheder i at samarbejde om at tilgodese flere dagsordener. Du har udarbejdet en lang række lokalplaner og synes også, at det er en spændende opgave, at du i nogle tilfælde vil skulle følge planerne ind i byggesagen. Du får derfor en stor kontaktflade i og uden for organisationen - til borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere. Alle projekter udformes i løbende dialog med kolleger, eksterne parter og det politiske niveau.

Gladsaxe kommune
Kontaktperson
Teamleder for Byplan og Landskab Pernille Hummelmose på telefon 39 57 50 46
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Vil du være med til at få Kongernes Nordsjælland til at være et endnu bedre sted at leve og arbejde?
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Har du lyst til at bringe dine kompetencer i spil i en kommune med spændende byudviklingsprojekter og en ambitiøs klimadagsorden?
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Vil du være med til at præge Odenses byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Vil du være med til at udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i?
Ansøgningsfrist:
Slagelse Kommune
Kunne du tænke dig at bruge din viden i et job, hvor du i høj grad kan se den positive effekt af din indsats?
Ansøgningsfrist: