Webinar: Inddragelse i den grønne omstilling?

Foto: Andreas Hvidt

Webinar: Inddragelse i den grønne omstilling?

Tilmeld dig her

Klimakrisen udfordrer de traditionelle planprocesser. Hvis den grønne omstilling skal blive til en fælles indsats, som de kommunale klimaplaner lægger op til, er der behov for at kommunerne gentænker deres tilgang og vante måder at arbejde på. 
Kommunerne skal i gang med at nytænke dialog og samarbejde med borgerne i en mere samskabende retning – men hvordan? På webinaret får du konkrete eksempler til inspiration.
Med udgangspunkt i bogen ’Klima, demokrati og samskabelse’ sætter Anne Tortzen klimaindsatser ind i et større demokratisk perspektiv, sætter spørgsmålstegn ved NIMBY-fortællingen og kommer med nogle konkrete eksempler på, hvordan kommunerne kan nytænke deres rolle i en mere faciliterende og samskabende retning. 


I dag lider den grønne omstilling under et demokratisk underskud, som i værste fald lægger en dæmper på den bæredygtige udvikling. For eksempel møder konkret tiltag som vindmøller, solcelleanlæg og kystsikring udbredt lokal modstand og politisk handlingslammelse ift. Ligesom der er en oplevelse hos klimaengagerede borgere og civilsamfund af at løbe panden mod en mur i de offentlige systemer, når de vil sætte gang i grønne tiltag. Det er et stort problem, for borgernes opbakning, engagement og handlekraft er afgørende for den grønne omstilling. 


Program 
12.00: Velkommen og indledning v. Plan 22+
12.05: Oplæg v. Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog: Hvordan gør vi den grønne omstilling til en fælles indsats?
12.40: Spørgsmål og dialog
12.55: Afslutning 

Tilmeld dig her

Pris
Gratis, men tilmelding nødvendig
Kursusdato
-