To dygtige planlæggere til byudvikling, lokalplaner, miljøvurderinger og andre planopgaver

Albertslund Kommuneplan 2022 – 2034 giver mulighed for, at byen kan vokse med 10.000 borgere i løbet af de næste 10 år. Visionen om ”den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber” sætter retningen, og vi er godt i gang med en meget omfattende byudvikling. Et nedlagt fængsel og nogle ældre erhvervsområder bliver til nye, blandede boligområder, og vi fortætter bymidten med boliger og nyt liv. Vi tilfører nye institutioner, kultur, infrastruktur og rekreative områder, så vores helt særlige kommune på Vestegnen videreudvikler alle sine kvaliteter og sin identitet. Kommunens store engagement i klima og demokrati betyder, at perspektiver som bynatur, biodiversitet, mobilitet, dialog, fællesskaber og tværfaglighed fylder i alt, hvad vi laver.

To ledige stillinger

Lige nu søger vi to kolleger til Plan, hvor vi har en fast stilling samt et barselsvikariat. 

Derfor søger vi dels kandidater, der har erfaring som planlægger, og som kan styre et projekt sikkert gennem alle faser. En oplagt opgave vil være at udarbejde lokalplaner i Hersted, men det kan også være andre steder. Du vil typisk fungere som projektleder for en blandet faglig gruppe, der alle skal bidrage til planen. I samspil med projektlederen for det relevante byudviklingsområde varetager du hele processen og sikrer dialog med bygherre samt input, kvalitet og dialog på tværs af forvaltningen. Du sørger for den politiske proces, borgerdialogen og tilpasningerne frem til den endelige lokalplan. Du slipper først opgaven efter et godt, fagligt samspil under byggesagen.

Vores lokalplaner skal typisk miljøvurderes, så vi søger også kandidater, der har lyst og kompetencer til at være tovholder på miljøvurderingsprocessen, gerne som supplement til planlæggerrollen. Du får bl.a. ansvar for afgrænsningsnotater og for kvalitetssikring af miljørapporter. Du samarbejder tæt med planlæggeren om at sikre, at afværgeløsninger mv er afspejlet i lokalplanen, og at politikerne får det bedste grundlag for deres beslutninger. Bygherre udarbejder typisk det faglige materiale, men vi skal bl.a. kvalitetssikre, koordinere samt fremlægge politisk og for borgerne. 

Opgavefordelingen mellem de to stillinger er ikke bestemt på forhånd, da vi er nysgerrige på mulighederne. Vi ønsker sammen med kandidaterne at finde den rette kombination af faglighed, kompetencer og interesser.

Læs mere i det fulde jobopslag 

Albertslund kommune
Kontaktperson
Trine Tybjerg Enhedsleder trine.tybjerg@albertslund.dk
Ansøgningsfrist
Haderslev Kommune
Vi søger en landzonesagsbehandler, der også vil kunne bidrage til åben-land planlægning, lokalplaner eller udstykningssager afhængigt af kompetencer og udviklin
Ansøgningsfrist:
Dansk Byplanlaboratorium
Kunne du tænke dig at arbejde med bæredygtig byplanlægning?
Ansøgningsfrist:
Næstved Kommune
Vi søger to lokalplanlæggere til erhvervs- og boligplanlægning, samt én lokalplanlægger til planlægning af anlæg til vedvarende energi (VE) til Sjællands arealm
Ansøgningsfrist:
Høje-Taastrup kommune
Ansøgningsfrist:
European Energy
Vil du være med til at udvikle nye sol- og vindparker i Danmark?
Ansøgningsfrist: