Erfaren byplanlægger til bæredygtig landsby- og byudvikling

Lejre Kommune

Som planlægger får du ansvar for at styre forskellige planprocesser sikkert i havn. Din primære arbejdsopgave bliver lokalplanlægning, hvor vi gør os umage med at finde gode løsninger, der med afsæt i stedet og kulturhistorien imødekommer fremtidens behov til f.eks. klimatilpasning, mere biodiversitet, nye boligformer, lokale fællesskaber, lokal bæredygtig erhvervsudvikling m.m. Der ligger spændende planer og projekter og venter: Planer for flere bofællesskaber, kursuscenter for regenerativt landbrug, naturhøjskole, naturcenter, byomdannelse i Hvalsø, bevarende lokalplaner. Der ligger også lidt mere traditionelle planer for boliger, erhverv, institutioner, som kræver et ’Lejre-tvist’.

Lejre Kommune
Hvis du vil være med til at finde løsninger på tidens kriser og det gode bæredygtige liv på landet i en landkommune tæt på storbyen, så læs videre.
Kontaktperson
Niels Rolf Jacobsen
Ansøgningsfrist
Assens Kommune
Ansøgningsfrist:
Helsingør Kommune/Bylab
ByLab er Helsingør Kommunes spydspids for byplanlægning, geodata og almene boliger.
Ansøgningsfrist:
Lejre Kommune
Hvis du vil være med til at finde løsninger på tidens kriser og det gode bæredygtige liv på landet i en landkommune tæt på storbyen, så læs videre.
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Kan du lide at omsætte politiske ambitioner til konkrete planer, projekter og løsninger indenfor byudvikling?
Ansøgningsfrist: