Byplanhistorisk Udvalg

Byplanhistorisk Udvalg

Byplanhistorisk udvalg har til opgave at belyse den nyere byplanhistorie i Danmark gennem indsamling og udgivelse af væsentligt kildemateriale, fortrinsvis indenfor en tidsmæssig afgrænsning fra tiden efter 1. verdenskrig.

Liste over publikationer fra Byplanhistorisk udvalg

Seminar 2010:
Fra grænseløs optimisme til kritisk eftertanke. Byplankonsulenttegnestuerne i 1960-erne og 70-erne

Seminar 2009: By-genbrug

Seminar 2008: Bilen og byen.

Seminarer 2007:
Industri - Servicevirksomhederne i byernes planlægning 1938 - 2007

Seminar om Byerne og den byhistoriske kartografi

Byplanhistorisk udvalg har tre hovedaktiviteter:

  • Byplanhistoriske seminarer
  • Byplanhistoriske noter
  • Interviews

Byplanhistoriske seminarer afholdes en gang om året med skiftende temaer. Der er indtil nu afholdt 17 seminarer.

Byplanhistoriske noter er en serie publikationer, der redigeres og udgives af udvalget. En oversigt over de indtil nu 60 udgivne noter kan ses under punktet plansamling og udgivelser, sammen med Dansk Byplanlaboratoriums andre publikationer.

Interviews med ældre planlæggere og andre, der var med i planlægningen optages på bånd og arkiveres i Byplanlaboratoriet med henblik på kommende byplanforskning.

Formand for Byplanhistorisk udvalg er arkitekt Michala Brüel

Henvendelse til udvalget kan ske gennem Byplanlaboratoriets sekretariat.