Randers

Randers har handlet hurtigt

Randers’ Strategi 2017 blev vedtaget af byrådet den 21. juni 2010

”Randers har to universiteter: et i Aarhus og et i Aalborg!” lyder det i Randers Strategi 2017. Dermed slår strategien en let og humoristisk tone an, som genfindes i strategiens lette og velillustrerede layout.

Indholdsmæssigt består strategien af i alt 11 kortfattede kapitler. Det første handler overordnet om, hvad Randers Kommune vil, det andet om kommunens store udviklingsprojekter, der skal forsyne Randers med tre store oplevelses- og kulturinstitutioner. Herefter kommer der otte temaer: bosætning, midtbyen, byliv, mobilitet, viden, natur, klima og Agenda 21.

Startskuddet til strategiprocessen var interview med hver af byrådets politikere. Interviewene blev forestået af en ekstern konsulent, varede ca. 1½ time og blev brugt som input til et todages visionsseminar i maj 2010. Derefter fik en tværfaglig embedsmandsgruppe én uge til at bearbejde visionen til den færdige strategi, som blev indstillet til byrådets vedtagelse. Arbejdsprocessen har således kørt et højt tempo, hvilket har været vigtigt for kommunen – for at fastholde det politiske momentum.

”I Randers lægger vi vægt på, at Strategi 2017 er politikernes strategi,” siger projektleder Henrik S. Bernberg: ”Det er politikernes visioner, der er centrale. Det er også derfor, vi har fravalgt at beskrive handlinger og indsatser. Ligesom de bagvedliggende overvejelser, der naturligvis ligger til grund for strategien også er skåret væk. Vores erfaring er at det politiske budskab let drukner, hvis ikke strategien er fuldstændig fokuseret, gennemskuelig og klart kommunikeret.”

Niels Østergård, formand for Formidlingsforum Kommuneplan 13, er positiv overfor den hurtige proces, men siger samtidig, ”jeg er positiv overfor den kortfattede og velformulerede politiske visionsmelding i 11 afsnit, men jeg undrer mig over, at man i bilaget om strategien meddeler på blot 20 linjer, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed uden at give nogle konkrete udmeldinger om kommunalbestyrelsens overvejelser. Borgere og virksomheder må efterspørge relationen til den i øvrigt veldokumenterede kommuneplan, som blev vedtaget i februar 2010, blot fire måneder før planstrategien.”

Læs Replik fra Randers

Læs Randers Kommunes Strategi 2017

Læs Bilag om Randers Kommunes planstrategi

Læs om Formidlingsforum K13s fem anbefalinger