Vinderen af Byplanprisen 2011

Vinderen af Byplanprisen 2011

PRESSEMEDDELELSE 7/10 2011

Middelfart Kommune løb med Byplanprisen i 2011

Den 6. oktober fik Borgmester Steen Dahlstrøm fra Middelfart kommune overrakt Byplanprisen. Der var tre nominerede til årets pris: Thisted kommune for ”Det gode liv ved kysten”, Ringby-Letbanesamarbejdet for en samlet byvision for et bælte omkring København, og endelig Middelfart kommune for havneomdannelse med fast kurs. Prisen blev overrakt på Det Danske Byplanmøde, der holdes i Aalborg. På byplanmødet deltog 600 planlæggere og politikere fra hele landet.

Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

Liv i havnen
Middelfarts havneomdannelse er et eksempel på en meget målrettet planlægning. Som i mange andre byer stod man med en erhvervshavn, der var for lille og urentabel. De centralt beliggende arealer skulle derfor benyttes til andet formål, og i Middelfart lagde man fra starten vægt på at skabe liv på havnen, og man har gennem hele forløbet holdt fast i, at man ønskede en blanding af forskellige byfunktioner.

Aktivt samarbejde med lokale aktører
Middelfart kommune lægger ikke bare planer. De arbejder også aktivt for at få dem ført ud i livet. Kommunen havde fx behov for et bibliotek, men ville gerne have flere funktioner ned på havnen. Derfor etablerede man et Offentligt Privat Partnerskab - blandt andet med den lokale bank - og i dag rummer ’Kulturøen’ biograf, turisbureau, restaurant og foredragssal. Stedet, har skabt offentlig tilgængelighed og liv på havnen, der tidligere var en afspærret erhvervshavn. På den måde er der sket et kæmpe løft til hele byen. Et andet samarbejde, der skal nævnes er samarbejdet med Lillebæltværftet, som har eksisteret i 150 år.

Funktionsblanding
Havnepromenaden består foruden Kulturøen af en lystbådehavn, boliger og erhverv. Der blev bygget 30 private boliger på de attraktive grunde, og i et tæt samarbejde med bygherren blev de omkringliggende udearealer sat i stand. Der blev plads til en cafe, volleyballbane og en vandtrappe. Resultatet er blevet en transparent havnefront, med blandet bebyggelse, rekreative funktioner og parkering i kælder.

Middelfart kommune indstilles til Byplanprisen fordi havnefronten er et eksempel på en realiseret planlægning, der viser, at klare politiske visioner forenet med et konstruktivt samarbejde med private investorer og foreninger kan skabe et positivt resultat uden, at der gives køb på planens hovedidé.

Yderligere oplysninger:
Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, 26 15 72 81
Lena McNair. Akademisk Arkitektforening, 30 85 90 05

Se også Middelfart kommunes hjemmeside

Læs om alle tre nominerede til Byplanprisen 2011