Tøndermarskinitiativet og byomdannelse i Højer - vandt publikumsprisen

Tøndermarskinitiativet og byomdannelse i Højer - vandt publikumsprisen

Tønder kommune vinder byplanmødets Publikumspris 2022

Kendte udfordringer Publikumsprisen gik til Højer byomdannelse og Tøndermarskinitiativet
Tønder kommune stod overfor en række kendte problemstillinger i Højer by. På trods af en unik beliggenhed midt i Tøndermarsken og smukke fredede og bevaringsværdige bygninger var det svært at tiltrække investeringer og bosættere til byen. Turist-faciliteterne i Tøndermarsken og Højer var mangelfulde og kvalitetsniveauet var lavt. Samlet set havde byen et dårligt udgangspunkt for at modtage turister og guide dem rundt i byen og til ture i marsken.

Helhedsorienteret tilgang – healing af Højer
Med Tøndermarskinitiativet blev der skabt en helhedsorienteret tilgang til udvikling af Højer by og Tøndermarsken. Indsatsen er bygget op omkring udviklingen af Højer By, hvor byomdannelsen er et af hovedindsatsområderne. Herudover er der 5 andre projektspor, nemlig Højer Byfond, ruter og stier, erhverv og turisme, klimatilpasning Vidå og klimatilpasning Tønder midtby. I Højer var det centralt at koble klimatilpasning og fornyelse af byrummene

Højer er blevet gendannet som kulturmiljø af høj arkitektonisk kvalitet med mange bevaringsværdige og fredede bygninger og en forbedret demografisk og økonomisk situation med flere kvalitetsbutikker og 2 efterskoler. Byen står overfor en helt ny demografisk og økonomisk virkelighed.

Stor kvalitet i detaljen
Der i den grad blevet kælet for detaljen – både i forhold til bygninger og byrum.. Det er en kunst at arbejde med denne skala, så de nye materialer ikke bliver for dominerende. Det er løst på bedste vis og med respekt for stedets skale og byggetradition. Der er også gode eksempler på, hvordan tomter kan omdannes til små oaser, der falder naturligt ind i byen. Og der er meget fine huludfyldninger i husrækkerne.

Overbevisende forankring
Helhedsplanen bygger på et rigtig godt samarbejde mellem de mange aktører, AP Møller fonden, Nordeafonden, Den danske Naturfond og Realdania har været aktive bidragsydere og der er indgået en partnerskabsaftale mellem Tønder Kommune og Realdania. Det er i sig selv imponerende, men man må spørge sig selv, hvad der sker på den lange bane når der ikke er tilskud udefra. Og her er det værd at bemærke, at der er etableret en privat initieret Byudviklingsfond med 300 andelshavere. Højer Byudvikling Aps opkøber og istandsætter huse, og har vist sig at være meget levedygtig. Tønder kommune hjælper med faglig bistand.

Tønder kommune nomineres for Tøndermarskinitiativet og særligt den smukke og helstøbte byomdannelse i Højer, der bygger på de stedbundne potentialer. Byen har fået vendt en negativ udvikling til en positiv historie. Der er kommet nye bosættere og erhvervsdrivende og turisterne har fået et ankerpunkt for at besøge Tøndermarsken. Men det vigtigste for juryen er at fremhæve, at der er skabt en solid lokal forankring og et stort ejerskab til byen.

Se de tre nominerede til Byplanprisen 2022