Albertslund Kommune nomineret til Byplanprisen 2023

Albertslund Kommune nomineret til Byplanprisen 2023

Video: Jonas Petri, Arkitektforeningen

Hyldager Bakker

Albertslund Kommune er indstillet med natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker, som er en del af et større byudviklingsprojekt, Hyldagerkvarteret i Albertslund Kommune. Hyldagerkvarteret er, som en lang række andre mulige byudviklingsprojekter i forstadskommunerne landet over, udfordret af støj fra jernbaner og særligt fra motorveje.

For at dæmpe trafikstøj fra Holbækmotorvejen for de mennesker, der skal bo og arbejde i Hyldagerkvarteret etableres et parkområde Hyldagerparken. Området er en del af Fingerplanens grønne kiler, der skal tjene som rekreative friluftsområder for hovedstadsområdets borgere. Det nye bakkelandskab består af åbne engarealer, dyrefolde, højderyg med skovbryn, overdrev med buskgrupper og lunde med frugttræer.

Projektet nomineres for at skabe en sammenhængende by, hvor støj ikke bliver løst alene med at skabe større barrierer, men ved at skabe invitation, aktiviteter og nye forbindelser. Det er projektets styrke, at det understøtter intensionen i hovedstadens grønne kiler og samtidig lykkedes med at skabe større livskvalitet for indbyggerne, bedre biodiversitet og indarbejder klimatilpasning som en integreret del af det arkitektoniske helhedsgreb.

Tilbage til de nominerede 2023