Thisted Kommune nomineret til Byplanprisen 2023

Thisted Kommune nomineret til Byplanprisen 2023

Video: Jonas Petri, Arkitektforeningen

Passagen mellem by og fjord

Thisted Kommune indstilles for projektet Passagen mellem by og fjord, der er udført med respekt for den gamle bydel og har givet plads til eksisterende og nye fællesskaber. Passagen mellem by og fjord er en ny offentlig forbindelse mellem den gamle bymidte og havnen, der styrker bevægelsen rundt i midtbyen og på byens torve. Den nye forbindelse går gennem baggårde og består af Håndværkertorvet og fire mindre byrum: Haven, Smedjen, Kunstlegepladsen og Baggården.

Projektet er en del af en større strategiplan, Thy på forkant.Strategien baserer sig på områdets særegne natur og landskab og med thyboerne som aktive medspillere. Strategien har bidraget til både kommuneplan, lokalplaner, de byggede byrum og forbindelser. Projektet nomineres, fordi det indeholder et stærkt gennemført strategisk greb, en god og engageret borgerinvolvering som både bruger de mindre greb som hackatons og de store langsigtede med at etablere og evaluere borgergrupper, der selv driver byens liv videre. Projektet understøtter en sammenhængende by i menneskelig skala og har resulteret i flere smukke lokale steder med høj arkitektonisk kvalitet.

Et særligt fokus i forundersøgelsen var at involvere byens unge, gennem fx Ungdomsskolen, URT, Alive Festival og DemokraTour. De unge gav bl.a. udtryk for, at de savner uformelle mødesteder efter skoletid.

Tilbage til de nominerede 2023