Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder


Kursus i Aalborg 11.-12. november

Få vejledning i at gennemføre helhedsplaner og fremtidssikre de almene bebyggelser. Kurset indeholder praktiske øvelser og realistiske cases. Målet er, at kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne får en fælles referenceramme.

Arrangeres i samarbejde med AlmenNet.

Se programmet

Hent og læs relevant materiale:
Almen Vejledning i beboerdemokratisk proces
Almen Vejledning i fremtidssikring
Almen Vejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

Se oplæg fra kurset

Den røde tråd
af Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsanalyse
af Kundechef Jonas M. Cohen, KAB

Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte
af Byggetekniske konsulenter Lars Holmsgaard og Käte Thorsen, Landsbyggefonden

Det kommunale boligmarked
af Regionschef Jette Søndergaard, Kuben Management

Dialog og samarbejde
af Civilingeniør Anders Ravnemose, Aalborg Kommune

Brug vejledningen
af Udviklingskonsulent Sarah Terp Uhre, Boligselskabet Fruehøjgaard

Den beboerdemokratiske proces
af Projektleder Ionee Skovgaard, Boligforeningen 3B

Sted
Aalborg
Tilmeldingsfrist
21. oktober 2013