Evaluering af byfornyelsesloven

Evaluering af byfornyelsesloven

Forsiden af projektrapportenI 2004 trådte en ny byfornyelseslov i kraft. SBi og Dansk Byplanlaboratorium har gennemført en evaluering af, hvordan loven har fungeret de første tre år. Rapporten belyser effekten af den nye lov set i forhold til målsætningerne om, at byfornyelsen skal gennemføres på privat initiativ og med størst mulig privat medfinansiering. Der ses nærmere på, hvordan byfornyelsesmidlerne er anvendt, på kommunernes målsætninger og på deres erfaringer med brugen af de forskellige ordninger i loven: Bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Download rapporten: Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Sammenfatning (2008)

Formidlingsaktiviteterne vil bl.a. indeholde en pjece med hovedkonklusionerne og en afsluttende konference, hvor konklusionerne diskuteres. Materialet bliver tilgængeligt på www.sbi.dk og på www.byplanlab.dk.

Yderligere oplysning: Forskningschef, landinspektør, Thorkild Ærø, eller Direktør Ellen Højgaard Jensen