Milunet

Milunet

(Multifunctional Intensive Land Use)

Projektet har til formål at opsamle, bearbejde og formidle erfaringer om funktionsblandede kvarterer i europæiske byer. I projektet indgår 25 partnere, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder mv. Byplanlaboratoriet indgår i projektets ledelse sammen med Habiforum i Holland. Projektet er igangsat i foråret 2004 og støttes af Interreg IIIC. www.milu.net

Kontaktperson: Annette Thierry

IFHP/MILUnet konference - Multifunctional and Intensive Land Use

8. – 11. maj 2007 i Lissabon

Konferencen afslutter et projekt, som også DB har medvirket i. 24 partnere i Europa har dannet et netværk, som har udvekslet og udviklet erfaringer om ’multifunktionel og intensiv arealudnyttelse’. Erfaringsudvekslingen mellem de 24 partnere ses som et vigtigt led i bestræbelserne for en bæredygtig udvikling. Netværket har studeret problemområder i europæiske byer og har her arbejdet med en særlig metode til udvikling af strategier til fremme af ’MILU’. Resultaterne vil blive præsenteret ved konferencen, og arbejdsmetoden vil blive anvendt af deltagerne på lokale cases. Se program for konferencen: www.milu.net