2BG

2BG

Projekt 2BG (black, blue, green) omhandler byens samlede vandkredsløb og samspillet med byens befæstede- og grønne arealer. Det går ud på at udvikle redskaber, som sikrer en bæredygtig håndtering af byens vand, herunder regnvand, spildevand, vandforsyning osv.

Projektet støttes af det strategiske forskningsråd og er et samarbejde mellem 3 universiteter, 4 kommuner, 5 virksomheder samt Danva og Dansk Byplanlaboratorium. Projektet strækker sig over 5 år og har en række PhD projekter tilknyttet.

Planlæggere og vandingeniører taler sjældent samme sprog. Det tværfaglige er derfor et vigtigt element i projektet. Dansk Byplanlaboratorium er med til at udvikle et kursus for de 4 deltagende kommuner – som senere kan udbydes til andre kommuner.

Læs mere på www.2bg.dk